แสดง 2 รายการ

  • 13,500฿ 12,500฿ ราคายังไม่รวมภาษี
    Analog Gateway 4 FXS ตัวแปลงสัญญาณโทรศัพท์คู่สายในแบบ Digital  เป็น Analog และ มาพร้อม 4 FXO แปลงสัญญาณโทรศัพท์คู่สายในแบบ Analog เป็น Digital  ในตัวเดียวกัน เชื่อมต่อจาก SIP Server หรือระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบไอพี เพื่อนำไปต่อใช้งานกับโทรศัพท์ภายในแบบ Analog หรือ Fax รองรับ 4  คู่สายในแบบ Analog และใช้งานเชื่อมต่อคู่สายนอกจากชุมสายโทรศัพท์ภายใน เพื่อเชื่อมต่อไปยัง SIP Server หรือตู้สาขาไอพี เพื่อใช้งานคู่สายนอกได้ในตัวเดียวกัน
  • 24,500฿ 22,500฿ ราคายังไม่รวมภาษี
    Mixed Analog VoIP Gateway
    Analog Gateway 8 FXS ตัวแปลงสัญญาณโทรศัพท์คู่สายในแบบ Digital  เป็น Analog และ มาพร้อม 8 FXO แปลงสัญญาณโทรศัพท์คู่สายในแบบ Analog เป็น Digital  ในตัวเดียวกัน เชื่อมต่อจาก SIP Server หรือระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบไอพี เพื่อนำไปต่อใช้งานกับโทรศัพท์ภายในแบบ Analog หรือ Fax รองรับ 8  คู่สายในแบบ Analog และใช้งานเชื่อมต่อคู่สายนอกจากชุมสายโทรศัพท์ภายใน เพื่อเชื่อมต่อไปยัง SIP Server หรือตู้สาขาไอพี เพื่อใช้งานคู่สายนอกได้ในตัวเดียวกัน