แสดง 1 รายการ

  • 16,900฿ 15,000฿ ราคายังไม่รวมภาษี

    HA100 ทำหน้าที่เชื่อม UCM6510 2 ชุดเข้าด้วยกัน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ UCM6510 ให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา กรณีที่ตัว UCM6510 ตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่ได้

    อีกตัวหนึ่งจะทำงานแทน ทำให้สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง (ไม่นับรวมปัญหาเกี่ยวกับคู่สายโทรศัพท์ที่ใช้งาน) โดยการ Switch ใช้งานระหว่างสลับการใช้งานของ HA100 จะใช้เวลา 10-50 วินาทีในการสลับการทำงาน